RSS-B Hệ thống lấy mẫu đại diện & giản lược

  • Lấy mẫu theo các quy chuẩn quốc tế ISO, ASTM.
  • Giản lược mẫu
  • Sử dụng được cho lấy mẫu than và nhiều loại vật liệu, kích thước khác nhau.