THIẾT BỊ LẤY MẪU SAU BUỐNG ĐỐT

Tro bay được phân tích hàm lượng than dư, cho phép đánh giá tính hiệu quả của quá trình đốt cháy. Thiết bị RCA (Hệ thống phân tích than dư) đo lường tỉ lệ phần trăm than chưa cháy online. Khoảng giá trị mong muốn là 4% để có thể tái sử dụng trong sản xuất xi măng và nhựa đường.

Mẫu đại diện của tro bay cũng có thể được trích xuất để kiểm tra thêm trong phòng thí nghiệm

ADS – Thiết bị lấy mẫu bụi tự động

 • Lấy mẫu tro đẳng tốc tự động trong ống dẫn khí thải.
 • Lấy mẫu với các đặc tính bình quân trong toàn bộ quá trình lấy mẫu.
 • Ống hút cho phép điều chỉnh quy trình lấy mẫu đẳng tốc.
Chi tiết

FAS – Thiết bị lấy mẫu tro bay

 • Đặt trong đường ống vận chuyển tro hoặc trong đơn vị thổi khí nén có liên quan
 • Thiết bị lấy mẫu tro tin cậy
 • Kết cấu thép không gỉ
Chi tiết

RCA-MI – Thiết bị phân tích Carbon dư bằng vi sóng

 • RCA-MI là một thiết bị giám sát trực tuyến và lấy mẫu tro tự động đẳng tốc trong ống dẫn khí thải từ lò hơi.
 • RCA-MI cung cấp các thông tin liên tục về:
  • Hiệu suất đốt cháy
  • Hiệu suất nghiền than
  • Chất lượng tro bay
Chi tiết