Trang chủ > Sản phẩm > THIẾT BỊ LẤY MẪU ĐẠI DIỆN – JAWO > Hệ thống lấy mẫu đại diện & Giản lược mẫu

RSS – Hệ thống lấy mẫu đại diện & giản lược

Ứng dụng cho:

  • Tối ưu quá trình đốt trong lò hơi đốt than/ sinh khối.
  • Thay đổi dòng nguyên liệu đến máy nghiền
  • Tính toàn lượng phát thải từ mỗi lô than/ sinh khối
  • Thanh toán cho mua bán thương mại nhiên liệu.
Chi tiết