KHAY CHỨA MẪU

Giải pháp giúp điều chỉnh phân bổ, lưu mẫu trong bình chứa an toàn, sạch sẽ và có thể điều chỉnh từ xa.

PK/PKT – Khay chứa mẫu

  • Tự động đổ mẫu vào bình chứa & dịch chuyển bình rỗng
  • Có thể điều khiển hoạt động từ xa
  • Vỏ và khung dịch chuyển chế tạo từ thép không gỉ.
  • PKT đảm bảo vỏ che kín khít, không khuếch tán bụi.
  • Tùy chọn gắn cảm biến trên các bình chứa mẫu
Chi tiết

PK-L/PKT-L – Khay chứa mẫu

  • Tự động đổ mẫu vào bình chứa và dịch chuyển bình rỗng.
  • Có chỗ chứa cho cả bình đầy mẫu và bình trống.
  • Vỏ che và bàn chuyển chế tạo từ thép không gỉ.
  • PKT-L đảm bảo vỏ che, bình chứa kín khít. Không khuyếch tán bụi.
  • Tùy chọn gắn chíp lên các bình chứa 
Chi tiết