FAS – Thiết bị lấy mẫu tro bay

  • FAS được lắp trên các đường ống dẫn tro bay hay tại các thiết bị thổi khí nén.
  • FAS là thiết bị tự động, đáng tin cậy, chuyên để lấy mẫu tro bay.
  • FAS được chế tạo chủ yếu từ thép không gỉ.