RCA-MI – Thiết bị đo hàm lượng than dư online

  • RCA-MI là một thiết bị giám sát trực tuyến và lấy mẫu tro tự động đẳng tốc trong ống dẫn khí thải từ lò hơi.
  • RCA-MI cung cấp các thông tin liên tục về:
    • Hiệu suất đốt cháy
    • Hiệu suất nghiền than
    • Chất lượng tro bay