DAP-BL-SL – Thiết bị đo vận tốc dòng khí mang cầm tay

  • Thiết bị cầm tay đo vận tốc khí mang trong ống dẫn nhiên liệu.
  • Đo lường nhiệt độ trong ống dẫn nhiên liệu.
  • Tích hợp bộ chỉ thị Laser thực hiện đo nhanh và chính xác vận tốc dòng khí mang.
  • Truyền tải dữ liệu đo lường đẳng động lực đến PFS-A-SL qua kết nối Bluetooth.