PFS-A-SL – Lấy mẫu nhiên liệu nghiền tự khóa

  • Lấy mẫu theo tiêu chuẩn ISO 9931
  • Quy trình lấy mẫu độc lập, không phụ thuộc vào người sử dụng.
  • Chiết mẫu than nghiền/ sinh khối để kiểm tra trong phòng thí nghiệm.
  • Dễ dàng kết nối kín đến ống dẫn nhiên liệu (DC-SL)
  • Điều chỉnh phân bố nhiên liệu