AS – Lấy mẫu máng khí động

  • AS lấy mẫu nguyên liệu bột, ví dụ: xi măng, theo máng khí động.
    AS lấy mẫu liên tục hoặc theo khoảng thời gian thiết lập.
    Dễ dàng lắp đặt và sử dụng
  • Chế tạo từ thép không gỉ AISI 304