SMX – Screw Sampler Mixing Tank

  • SMX lấy mẫu từ dòng nguyên liệu rơi tự do, ví dụ. trong nhà máy xi măng, từ các ống dẫn nguyên liệu trộn, xi măng nghiền.
    SMX có thể đồng nhất các mẫu bằng bình trộn gắn kèm
  • Thiết bị có thể gắn trên silo nghiêng không quá 30o
  • Thiết bị không sử dụng trong mỗi trường có áp suất cao
  • Dễ lắp đặt, sử dụng và bảo trì