FP – Thiết bị lấy mẫu ống chút

  • Lấy mẫu đại diện trên toàn bộ tiết diện dòng nguyên liệu rơi
  • Phù hợp với các tiêu chí lấy mẫu quốc tế phổ biến như ISO, ASTM
  • Giải pháp đơn giản và tiết kiệm
  • Chế tạo từ thép không gỉ AISI 304