SCR – Thiết bị lấy mẫu vít xoắn

  • SCR chiết tách mẫu từ toàn bộ tiết diện dòng nguyên liệu rơi trong ống chút tròn hay vuông.
    SCR lấy mẫu theo các khoảng thời gian định sẵn.
  • SCR dễ sàng lắp đặt và sử dụng.
  • Có thể lắp đặt trên ống chút nghiêng tối đa 30º
  • Có phiên bản chống cháy nổ ATEX ZONE 20
  • Lắp đặt đơn giản, dễ sử dụng